Blog Mobile Vikings

Wysoka jakość usług telefonii mobilnej w Polsce

Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprezentował raport z wynikami badań jakości usług telefonii mobilnej. Przedstawione rezultaty wskazują, że jako kraj plasujemy się w europejskiej czołówce, choć wciąż mamy wiele do zrobienia. Co opublikowany raport oznacza dla Vikingów?

Wyniki badań jakości usług telefonii komórkowej zawsze wzbudzają duże emocje. Po pierwsze dlatego, że telefony dawno już na stałe zagościły w naszym życiu, a od standardu ich działania zależy nasza wygoda na co dzień. Po drugie, lubimy testować i porównywać operatorów, szukając tego najlepszego. W opublikowanym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej raporcie warto zwrócić uwagę na to, co bezpośrednio wpływa na jakość korzystania z telefonii przez Vikingów.

W badaniach przeprowadzonych w grudniu 2015 roku na terenie całego kraju wzięło udział czterech operatorów – P4 Sp. z o.o., Polkomtel Sp. z o.o., Orange Polska S.A., T-Mobile Polska S.A.

Dwa główne obszary przeprowadzonego badania stanowiły standard usług głosowych oraz jakość dostępu do Internetu. Większość, bo aż 95% połączeń telefonicznych wykonano w technologii UMTS, natomiast w przypadku transmisji danych dominującą technologię stanowiło LTE (około 83% połączeń). Tak wysoki poziom wykorzystania najnowszych technologii świadczy o tym, że jako konsumenci mamy dostęp do usług o najwyższym standardzie i możliwość wyboru tylko spośród dobrych operatorów.

Skuteczność połączeń głosowych u wszystkich operatorów oceniono bardzo wysoko – na średnim poziomie 99%. Wskaźniki połączeń przerwanych, czasu nawiązania połączeń czy jakości mowy są na bardzo zadawalającym poziomie. To oznacza, że każdy z nas, bez względu na telekom, który wybrał na swojego dostawcę usług, może cieszyć się wysokiej jakości połączeniami głosowymi.

W kwestii standardu połączeń internetowych wśród operatorów występuje zdecydowanie większe zróżnicowanie. Na pozycji lidera uplasowała się sieć Plus, która może pochwalić się najwyższym wskaźnikiem prędkości transmisji danych (zarówno DL – 25,19 Mb/s, jak i UL – 17,71 Mb/s). Ogólne wyniki dla wszystkich operatorów w tym obszarze są optymistyczne, choć nie tak dobre, jak w przypadku połączeń głosowych. Z pewnością właśnie na rozwoju usług internetowych skupią się w najbliższej przyszłości wszystkie telekomy.

infografika_2901 (1)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Raport z badania porównawczego wartości wskaźników jakości usług w sieciach ruchomych przedsiębiorców telekomunikacyjnych w Polsce, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Warszawa 2015

Stworzenie w pełni obiektywnego rankingu w dziedzinie telefonii komórkowej jest trudne. Ciężko bowiem znaleźć metodologię pomiaru, która będzie sprawiedliwa i satysfakcjonująca dla wszystkich operatorów. Należy zatem z uwagą śledzić wyniki takich badań, bo wskazują one pewne tendencje, obrazują ogólną sytuację na rynku. Zawsze warto jednak spojrzeć na wyliczone wskaźniki z dystansem i skonfrontować je np. z warunkami legislacyjnymi czy rynkowymi, w jakich działają poszczególni operatorzy.