Blog Mobile Vikings

Ważne zmiany dla Vikingowej społeczności

Vikingowie, prosimy o uwagę! Projekt ustawy o działaniach antyterrorystycznych został przegłosowany w Sejmie. Wszystko wskazuje na to, że nowe przepisy wkrótce zaczną obowiązywać, co oznacza zmiany dla naszej społeczności.

internet mobilny 250 Baner Trial

Zarówno dla nas, jak i dla Was najważniejszą zmianą wynikającą z nowej Ustawy o działaniach antyterrorystycznych jest obowiązek rejestracji kart SIM. Obecni Vikingowie oraz przyszli użytkownicy powinni przygotować się na nowe zasady związane z używaniem pre-paidów.

Na co użytkownicy Mobile Vikings muszą być przygotowani?

Ustawa przewiduje nałożenie na obecnych i przyszłych użytkowników korzystających z pre-paidów obowiązku dostarczenia nam swoich danych osobowych – imienia, nazwiska oraz numeru PESEL (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL – nazwy, serii i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość). W przypadku abonenta niebędącego osobą fizyczną: nazwę, REGON, NIP lub numer w KRS albo ewidencji działalności gospodarczej, lub innym właściwym rejestrze.

Nowi użytkownicy niezbędne dane będą musieli podawać przy zakupie karty od 1 lipca 2016 roku. Obecni użytkownicy na dostarczenie danych będą mieli czas do 1 lutego 2017.  Jeżeli nie zrobią tego w wyznaczonym terminie, będziemy zobligowani do dezaktywacji karty.

Dane będzie można przekazać osobiście oraz co ważniejsze – elektronicznie. Dopiero po ich osobistym zweryfikowaniu karta będzie gotowa do użytku telekomunikacyjnego, czyli do korzystania z internetu, wysyłania SMS-ów czy wykonywania połączeń.

Skąd takie zmiany?

Rejestracja kart SIM ma być jednym z kroków w walce z terroryzmem. W założeniu służbom dbającym o bezpieczeństwo ułatwi to wykrycie i zlokalizowanie potencjalnego zagrożenia. Podobne przepisy obowiązują w wielu europejskich krajach, takich jak Niemcy, Norwegia czy Holandia.

internet mobilny 100gb Baner Trial

Cały czas pracujemy nad tym, aby forma dostarczania danych i ich weryfikacji była jak najprostsza i jak najmniej dla Was kłopotliwa. Staramy się, by nasze rozwiązania były dla Was wygodne i nie zabierały Wam dużo czasu. Szczegółowy plan działania, rozpisany krok po kroku już niebawem!

1 komentarz